Nastavte správne súbory cookie GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) platí vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018. Keďže GDPR kladie osobitný dôraz na cookies a pre prevádzkovateľov webových stránok vstupujú do platnosti nové dôležité nariadenia, zostavili sme pre vás prehľad najdôležitejších informácií.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Aby sme vám pomohli s vecami, ako sú GDPR, CMP a súhlas, zhrnuli sme tu najčastejšie otázky.

 • Čo je GDPR?

  GDPR je skratka pre General Data Protection Regulation, v angličtine sa označuje ako GDPR alebo General Data Protection Regulation. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje, ako musia súkromné spoločnosti nakladať s osobnými údajmi. Nariadenie nadobudlo účinnosť 27. apríla 2016 a povinné je od 25. mája 2018. Normy na ochranu údajov sú teda štandardizované a záväzné v celej EÚ . Text GDPR je dosť všeobecný a mal by sa implementovať do konkrétneho vnútroštátneho práva. Na to je určené takzvané nariadenie ePrivacy.

 • Čo je nariadenie o elektronickom súkromí?

  Nariadenie o elektronickom súkromí má v budúcnosti upraviť nakladanie s osobnými údajmi najmä v elektronickej komunikácii (internet, e-mail, …). Nariadenie si netreba zamieňať so smernicou o elektronickom súkromí („smernica o súboroch cookie“), ktorá vstúpila do platnosti pred GDPR a obmedzuje používanie súborov cookie. Keďže text GDPR sa zaoberá ochranou údajov vo všeobecnosti, členské štáty potrebujú hlbšie zákony alebo nariadenia, aby pokryli konkrétne prípady a oblasti použitia. Najmä ochrana údajov na internete zohráva dôležitú úlohu, pretože sa tu zhromažďuje a spracúva veľké množstvo informácií a osobných údajov. Spracovanie údajov je zároveň pre používateľa do značnej miery netransparentné, pretože prebieha na pozadí. Kombinácia GDPR a nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách kladie vysokú prioritu na to, ako zaobchádzate so súbormi cookie .

Kto musí dodržiavať súbory cookie GDPR?

Pokiaľ ide o online reklamu, súbory cookie GDPR zohrávajú úlohu okrem iného, kedy

 • vydavateľ má sídlo v EÚ
 • inzerent má sídlo v EÚ
 • sprostredkovatelia/siete/makléri/… majú sídlo v EÚ
 • návštevník webovej stránky / príjemca reklamy má sídlo v EÚ
 • zainteresovaná tretia strana (napr. poskytovateľ reklamného servera) sídli v EÚ

To znamená, že GDPR sa vzťahuje aj na spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ , ale dodávajú reklamu občanom EÚ .

Consent-Lösungen für Agenturen

História GDPR

Európsky parlament uverejňuje prvé odporúčanie
Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má za sebou prvé „orientačné hlasovanie“.
Európsky parlament, Rada a Komisia ukončili svoje rokovania
Výbor EÚ hlasuje za rokovania medzi týmito tromi stranami
Rada EÚ odporúčanie prijíma
Európsky parlament odporúčanie prijíma
Predpisy vstupujú do platnosti
Nariadenia sa teraz majú uplatňovať vo všetkých členských štátoch
Očakáva sa, že nariadenie o elektronickom súkromí vstúpi do platnosti
 

Zostaňte v obraze!

odoberať novinky

Už sme pomohli viac ako 25 000 webovým stránkam dosiahnuť súlad s GDPR, TTDSG a ePrivacy

Medzi našich klientov patria niektoré z najväčších webových stránok a najznámejších značiek na svete.

… a mnoho ďalších.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

Na bezpečnej strane

Čo sú osobné údaje podľa textu GDPR?

Osobné údaje vyžadujú osobitnú ochranu. Najmä, pokiaľ si to plnenie zmluvy alebo oprávnené záujmy nevyžadujú, používateľ musí dať výslovný súhlas predtým, ako môžu byť jeho údaje spracované, uložené alebo postúpené ďalej.

 • Prihlasovanie a odhlasovanie súborov cookie GDPR

  Tento súhlas sa označuje ako opt-in . Postup poznáte napríklad z newslettrov: Musíte sa aktívne zaregistrovať a ešte potvrdiť e-mailovú adresu (double opt-in). Firmy vám nesmú posielať nevyžiadanú reklamu.

  Napríklad niektoré zákony o ochrane osobných údajov, ako napríklad kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA) v Kalifornii, poskytujú možnosť odstúpenia, čo znamená, že používatelia môžu odmietnuť súbory cookie. V tomto prípade sú cookies nastavené štandardne; návštevník ich môže zrušiť.

 • Osobitné práva dotknutých osôb

  • Informačná povinnosť zodpovednej osoby: O spracúvaní údajov musíte návštevníka informovať komplexne a úplne. To zahŕňa aj účely/ciele/zámery a iných príjemcov, ako sú poskytovatelia tretích strán. Používateľa musíte tiež informovať o jeho právach v oznámení o súboroch cookie GDPR
  • Právo na informácie : Na žiadosť dotknutej osoby musíte poskytnúť úplné informácie o tom, či a aké údaje ste uložili alebo odovzdali, za akým účelom atď.
  • Právo na opravu : Ak používateľ súhlasí so spracovaním údajov, musíte ich na požiadanie opraviť alebo aktualizovať.
  • Právo na vymazanie („byť zabudnutý“): Používateľ môže svoj súhlas odvolať, ako aj nariadiť okamžité vymazanie.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba vás môže požiadať, aby ste obmedzili používanie zhromaždených údajov, a to aj v prípade, že predchádzajúci súhlas poskytoval na širšie spracúvanie.

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre môj online marketing?

Pre online reklamu má GDPR najmä tento význam:

 1. Bez súhlasu už nie je možné nastavovať cookies . To znamená, že môžete sledovať iba akcie, na ktoré dal používateľ výslovný súhlas. Všetky ostatné súbory cookie musia byť zablokované. Potrebujete text oznámenia o súboroch cookie GDPR.
 2. Ukladanie osobných údajov už nie je možné bez súhlasu. V súvislosti s online marketingom sa to týka najmä IP adresy návštevníka.
 3. Prenos osobných údajov už nie je možný bez súhlasu. Napríklad v rámci OpenRTB alebo vo forme zástupných symbolov už nesmiete odovzdávať údaje, ako je IP adresa návštevníka.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Článok 9 GDPR

Spracovanie špeciálnych kategórií

Spracúvanie osobných údajov je pre inzerentov o to zaujímavejšie, že sú k dispozícii podrobnejšie informácie o ich cieľovej skupine. GDPR výslovne chráni niektoré osobné údaje ešte viac.

  obmedzenia spracovania údajov

 • Spracovanie nasledujúcich údajov je preto podľa článku 9 GDPR výslovne zakázané:
  • Etnický pôvod
  • Politické názory/Únia
  • viera/náboženstvo
  • Genetické/biometrické údaje
  • zdravotné údaje
  • sexuálna orientácia
 • Výnimky v článku 9 GDPR

  Výnimky sú definované v článku 9 ods. 2 GDPR:

  • Dotknutá osoba výslovne súhlasí so spracovaním na stanovené účely. Spracovanie je nevyhnutné na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti
  • Životné záujmy
  • Spracúvanie neziskovou organizáciou v rámci jej legitímnej činnosti alebo členstva. Ak je dotknutá osoba napríklad členom politickej strany, môže interne spracúvať informácie o straníckej príslušnosti
  • Dotknutá osoba údaje zverejnila
  • V súdnych aspektoch
  • Značný záujem verejnosti
  • zdravotná starostlivosť a pracovné lekárstvo
  • Verejná zdravotná starostlivosť / núdzová reakcia
  • Archívna práca, vedecký, historický výskum a obmedzené na štatistiku

Článok 9 GDPR banner cookie

Tretie strany nastavujú súbory cookie a zhromažďujú údaje na vašich webových stránkach. Ako prevádzkovateľ zodpovedáte za informovanie svojich návštevníkov a za potvrdenie cookies. Ak teda poskytovatelia tretích strán chcú zhromažďovať a spracúvať osobné údaje v zmysle článku 9 GDPR, banner cookie GDPR musí obsahovať špecifikované účely. Treba s nimi preto zaobchádzať ešte citlivejšie ako so všeobecnými vyjadreniami o veku, pohlaví atď. Transparentnosťou získate spokojnosť zákazníkov a vyššiu mieru akceptácie. Vyšší predaj získate aj prostredníctvom príjmov z reklamy od inzerentov na vašej stránke.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre moju webovú stránku?

Ak ste vydavateľ, vydavateľ, sieť, SSP, agentúra alebo inzerent, s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť v budúcnosti získať súhlas používateľa . Na to potrebujete poskytovateľa správy súhlasu, ako je náš správca súhlasu .

 • Súbor cookie banner GDPR

  Banner cookies informuje návštevníka o súboroch cookies a ich fungovaní . Cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webovej stránky, musia byť (logicky) akceptované. Oznámenie o súbore cookie GDPR nesmie obsahovať žiadne prednastavené značky. Zákonodarca nepredpisuje, ako má banner cookie GDPR vyzerať. Využite preto voľnosť a voľnosť pri navrhovaní oznámenia o súboroch cookie najlepším možným spôsobom . So správnym know-how ste v súlade so zákonom a zároveň ste ústretoví k zákazníkom!

 • Nastavte súbory cookie GDPR pomocou Správcu súhlasu

  S naším poskytovateľom správy súhlasu máte úplný prehľad o súboroch cookie GDPR, ktoré používate. S pripravenými návrhmi a textami vo viac ako 30 jazykoch môžete začať okamžite a vždy sú s istotou v súlade s GDPR. Integrovaný prehľadávač súborov cookie denne kontroluje vašu webovú stránku, či neobsahuje nových poskytovateľov a automaticky blokuje všetky súbory cookie bez vášho súhlasu (súhlasu). Náš nástroj je možné integrovať do akéhokoľvek bežného systému a je kompatibilný prakticky so všetkými aplikáciami. Banner GDPR cookie si môžete prispôsobiť svojmu dizajnu a zneniu a vykonať ďalšie nastavenia, napríklad s ohľadom na tlačidlá. Systém používa A/B testovanie na určenie, ktoré nastavenia fungujú najlepšie, tj majú najlepšiu mieru prijatia medzi návštevníkmi.

 • Ochrana údajov je jednoduchá

  Ak používatelia využijú svoje práva, musia okamžite konať. Musíte poskytnúť úplné informácie , obmedziť údaje alebo ich úplne odstrániť . To pre vás predstavuje výzvu, ako zistiť všetky tieto informácie, spracovať ich a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S naším správcom súhlasu je to veľmi jednoduché. Poskytuje vám nielen cenný pracovný čas , ale zabezpečuje aj právnu istotu a rýchle spracovanie dopytov používateľov. Vaša profesionálna reakcia a príkladné zaobchádzanie s citlivými údajmi zvýši spokojnosť vašich zákazníkov. To následne zvyšuje dôveru vo vašu spoločnosť (vo vaše produkty, služby atď.).

Balíčky

Basic

0
Natrvalo zadarmo pre
webovú stránku alebo aplikáciu
 • 5 000 zobrazení / mesiac vrátane
 • V súlade s GDPR
 • Predpripravené návrhy
 • 1 plazenie/týždeň
 • Podpora: vstupenky
 • dodatočné Zobrazenia je možné rezervovať
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • dodatočné používateľské účty

Beginner

19
Mesačne pre
webovú stránku alebo aplikáciu
 • 100 000 zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,1  / 1000
 • V súlade s GDPR
 • Prispôsobiteľné vzory
 • 3 plazenia/deň
 • Podpora: vstupenky
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • dodatočné používateľské účty
Veľmi obľúbený

Standard

49
Mesačne až
3 webové stránky alebo aplikácie
 • 1 milión zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,05  / 1000
 • V súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • 10 plazení/deň
 • Podpora: Vstupenka a e-mail
 • dodatočné používateľské účty

Agency

195
Mesačne až
20 webových stránok alebo aplikácií
 • 10 miliónov zobrazení / mesiac vrátane
 • dodatočné Názory:0,02  / 1000
 • V súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • 100 plazení/deň
 • 10 dodatočných používateľské účty
 • Podpora: Lístok, e-mail a telefón
 • Správca osobného účtu

Enterprise

Na požiadanie
Mesačná cena podľa individuálnej dohody
 • Akékoľvek zobrazenia / mesiac
 • dodatočné Názory:0,02  / 1000
 • V súlade s GDPR
 • CMP kompatibilná s IAB TCF
 • štandard IAB GPP
 • Prispôsobiteľné vzory
 • A/B testovanie a optimalizácia
 • Akékoľvek plazenie/deň
 • akýkoľvek dodatok. používateľské účty
 • Podpora: Lístok, e-mail a telefón
 • Správca osobného účtu

Zodpovednosť a sankcie

 • Podľa § 82 ods. 2 GDPR , za škodu zodpovedá každá osoba zodpovedná za spracovanie . Keďže návštevník vašej webovej stránky udeľuje súhlas (súhlas) so spracovaním osobných údajov, zodpovedáte za správu súhlasov v súlade s GDPR.

 • Podľa § 83 ods. 1 GDPR musí byť v každom jednotlivom prípade účinná, primeraná a (výslovne!) odstrašujúca. Výška sankcií závisí od typu a závažnosti priestupku voči súborom cookie GDPR. Zákonodarca prikladá značnú dôležitosť ochrane údajov. Vaši zákazníci to vidia rovnako. Súlad s GDPR je preto vo vašom najlepšom záujme z finančných dôvodov aj z dôvodov dobrej povesti.

 • Príklad: V prípade porušenia súhlasu (ako je článok 9 GDPR) alebo práv dotknutých osôb hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4 % z celosvetového ročného obratu ; počíta sa vyššia suma.

 • Náš základný balík od Consentmanager je bezplatný a dostupný v štandardnom balíku od 50 eur mesačne.

Kontrola webovej stránky GDPR

S našou bezplatnou kontrolou webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či váš web spĺňa GDPR. Prehľadávač súborov cookie integrovaný v správcovi súhlasu vykonáva túto kontrolu webovej stránky GDPR niekoľkokrát denne, aby našiel a kategorizoval nových poskytovateľov a súbory cookie. Takže ste vždy na bezpečnej strane.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Zabezpečte súlad svojej webovej stránky s novým zákonom o ochrane údajov (TTDSG) už teraz

 • Otestujte si manažéra súhlasu a ponúknite svojim návštevníkom hmatateľnú pridanú hodnotu , ktorá vytvorí dôveru. V posledných mesiacoch sa objavili správy o úniku dát a nedostatočnej ochrane súkromia. Profesionálnym dotazom od správcu súhlasu dáte svojim návštevníkom najavo, že túto tému beriete veľmi vážne.
 • A čo viac: všetky rozhodnutia dávate hneď od začiatku transparentne do rúk svojim potenciálnym zákazníkom. To bude mať pozitívny vplyv na imidž a serióznosť vašej webovej stránky . Nielenže zabezpečujú dodržiavanie zákona o ochrane údajov, ale aktívne investujú do spokojnosti návštevníkov. Hodnotenia a konverzie možno optimalizovať znížením miery odchodov a predĺžením dĺžky pobytu.
 • Tu sa môžete presvedčiť o tom, že súhlasmanager sa vám môže vyplatiť nielen na dôležitej úrovni ochrany údajov. Nový zákon o údajoch je strategicky dôležitý najneskôr od prijatia rozhodnutia. So správcom súhlasu môžete implementovať holistické riešenie, z ktorého budete ako prevádzkovateľ webovej stránky profitovať na mnohých úrovniach. Prvé kroky môžete urobiť hneď teraz.
 

Zostaňte v obraze!

odoberať novinky

často kladené otázky

Nie ste si istí, či potrebujete CMP?

Aby sme vám pomohli s vecami, ako sú GDPR, CMP a súhlas, zhrnuli sme tu najčastejšie otázky.

V súlade s nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách a GDPR musia byť súbory cookie zvolené prostredníctvom opt-in. To znamená, že žiadne nie sú vybraté vopred (predvolené). Podľa GDPR musíte výslovne a aktívne súhlasiť s cookies, ak chcete povoliť spracovanie príslušnej kategórie. Banner o súboroch cookie GDPR vysvetľuje typy súborov cookie a ich použitie. Súhlas je povinný len pre tie GDPR cookies, ktoré zabezpečujú fungovanie webovej stránky.

Pomocou našej bezplatnej kontroly webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či vaša webová stránka správne prijíma súbory cookie GDPR
kladie. S Consentmanager sa kontrola zhody vykonáva automaticky.

Aby boli cookies v súlade s GDPR, vyžadujú súhlas používateľa. musíš ho
komplexne a úplne informovať bannerom GDPR cookie. Podľa GDPR sú to cookies
blokovať bez súhlasu.

Upozorňujeme, že nemôžeme poskytnúť právne poradenstvo. Niektoré body týchto často kladených otázok sa môžu časom meniť alebo ich môžu súdy interpretovať odlišne. Preto by ste sa mali vždy poradiť so svojím právnikom!