Správny

Vzťahuje sa zákon o digitálnych službách (DSA) aj na vašu spoločnosť? Online platformy majú ďalšie povinnosti


Zákon o digitálnych službách (DSA)

Zákon o digitálnych službách stanovuje dodatočné požiadavky na transparentnosť pre online platformy. Definícia online platformy podľa DSA sa môže vzťahovať na vašu firmu. V dôsledku toho sa od vás môže vyžadovať, aby ste dodržiavali dodatočné požiadavky na transparentnosť DSA. Čítajte ďalej a zistite, či vaša firma patrí do tejto kategórie a aké kroky môžete podniknúť, aby ste zostali v súlade.

Čo je cieľom zákona o digitálnych službách?

Zákon o digitálnych službách vstúpil do platnosti 25. augusta 2023 pre hlavné online platformy a vyhľadávače. Od 17. februára 2024 je DSA plne uplatniteľná na iné online platformy.

DSA je súčasťou agendy Európskej komisie „Európa vhodná pre digitálny vek“, ktorej cieľom je regulovať online platformy a sprostredkovateľov, ako sa uvádza v našom predchádzajúcom príspevku . Jeho cieľom je chrániť základné práva občanov EÚ a zároveň vytvárať bezpečné a transparentné online prostredie.

Na koho sa DSA vzťahuje?

DSA kladie rôzne požiadavky na rôznych online aktérov v závislosti od ich funkcie a veľkosti, keďže tieto faktory majú rôzny vplyv na online ekosystém. Za zmienku tiež stojí, že podobne ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je DSA založené na princípe Marketplace, a preto sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov digitálnych sprostredkovateľských služieb slúžiacich zákazníkom v Európskej únii (EÚ). To znamená, že DSA sa môže vzťahovať aj na americké spoločnosti. V súlade s tým DSA rozdelil online platformy do štyroch hlavných kategórií:

1. Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače

Komisia definuje túto kategóriu ako platformy a vyhľadávače s 45 miliónmi alebo viac návštevníkmi za mesiac. Oficiálny zoznam DSA nájdete tu .

2. Online platformy

DSA definuje online platformu ako hostingovú službu, ktorá uchováva a sprístupňuje informácie verejnosti na žiadosť príjemcu služby. Za online platformu sa považuje aj webová lokalita, na ktorej môžu používatelia vytvárať používateľské profily alebo komunikovať s inými používateľmi.

Podľa DSA spadajú pod pojem online platforma tieto kategórie:

  • Platformy sociálnych médií
  • Online trhoviská (internetové obchody, webové stránky elektronického obchodu)
  • Stránky na zdieľanie obsahu
  • Obchody s aplikáciami
  • Online rezervačné systémy pre ubytovanie a cestovanie
  • platformy kolaboratívnej ekonomiky

Poznámka : Mikropodniky a malé podniky, definované ako spoločnosti s menej ako 50 zamestnancami a ročným obratom nižším ako 10 miliónov eur, nie sú touto požiadavkou ovplyvnené. Všetky ostatné organizácie, ktoré patria do kategórie online platforiem, však musia spĺňať požiadavky DSA.

3. Hostingové služby
To zahŕňa služby, ktoré ukladajú informácie o používateľoch v ich mene. Táto kategória zahŕňa služby cloud computingu, web, e-mail a serverový hosting.

4. Sprostredkovateľské služby
To môže zahŕňať poskytovateľov prístupu na internet a registrátorov doménových mien, ako aj služby ukladania do vyrovnávacej pamäte alebo prenosu.

❗Dôležitá poznámka: consentmanager poskytne novú funkciu, ktorá používateľom umožní priamy prístup k informáciám inzerentov jednoduchým kliknutím na ikonu vedľa reklamy. To umožňuje používateľom prispôsobiť/vypnúť reklamu ihneď, keď sa im reklama zobrazí.

Ďalšie požiadavky na transparentnosť pre online platformy

Online platformy majú aj ďalšie povinnosti a očakávania týkajúce sa zabezpečenia väčšej transparentnosti.

V súlade s článkom 26 „Reklama na online platformách“ DSA sú stanovené tieto požiadavky:

1.Poskytovatelia online platforiem, ktoré zobrazujú reklamu, musia zabezpečiť, aby koncový používateľ mohol rýchlo, jasne a jednoznačne v reálnom čase vidieť v každej reklame, ktorá sa mu zobrazuje:

a) informácie o účele reklamy;
b) osoba alebo organizácia, ktorá zobrazuje reklamu ;
c) osoba alebo subjekt , ktorý zaplatil za reklamu , ak sa líši od osoby alebo subjektu uvedeného v písmene b); a
d) informácie , ktoré sú zmysluplné a zároveň ľahko dostupné prostredníctvom reklamy; Popis hlavných kritérií používaných na určenie cieľového publika pre reklamu a prostriedkov, ktorými možno tieto kritériá zmeniť.

2. Poskytovatelia online platforiem musia ľuďom, ktorí využívajú ich služby, poskytnúť možnosť uviesť, či obsah, ktorý ponúkajú, je alebo obsahuje komerčnú komunikáciu.

3. Poskytovatelia online platforiem nesmú ľuďom, ktorí využívajú ich služby, zobrazovať reklamu vytvorenú na základe profilovania.

Čo môžete urobiť, aby ste dosiahli súlad so zákonom o digitálnych službách

DSA vyžaduje, aby online sprostredkovatelia poskytovali jasné a jednoduché informácie o službách, ktoré využívajú. Dôkladne si preštudujte svoje postupy ochrany osobných údajov a transparentnosti. Uistite sa, že od svojich reklamných partnerov získate všetky dôležité informácie, aby ste ich mohli efektívne doručiť svojim používateľom. Naše riešenie consentmanager môže pomôcť vašej webovej lokalite dodržiavať a spravovať štandardy transparentnosti požadované v DSA a nariadeniach EÚ o ochrane údajov, ako je GDPR.

Nie ste si istí, či vaša firma podlieha zákonu o digitálnych službách? Kontaktujte teraz jedného z našich odborníkov!


viac komentárov

Jetzt zu consentmanager wechseln

Newsletter 07/2024

ponuka na zmenu consentmanager Nie ste spokojní so svojím súčasným poskytovateľom správy súhlasu, ale bojíte sa technického úsilia, ktoré môže zmena znamenať? Potom pre vás máme atraktívnu ponuku. Teraz prepnite na consentmanager a vďaka nášmu novému režimu kompatibility bude technický prechod jednoduchý. Čo pre to musíte urobiť? Jednoducho nahraďte nejaký kód na svojom webe a […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Správny

Nariadenie EÚ o umelej inteligencii

Nariadenie EÚ o umelej inteligencii vstúpi do platnosti v auguste 2024 Po prvom návrhu Európskej komisie v apríli 2021 prijal Európsky parlament nariadenie EÚ o umelej inteligencii. Toto bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v júli 2024 a teraz je dostupné vo všetkých 24 úradných jazykoch členských štátov EÚ. Nariadenie oficiálne nadobudne účinnosť v […]