Môže byť AI v súlade s GDPR? Na čo si dať pozor

Robotická ruka siahajúca po ľudskej ruke

Začiatkom februára požiadal taliansky úrad na ochranu údajov Garante AI chatbot Replica, aby prestal spracovávať osobné údaje občanov. Účelom softvéru AI bolo byť virtuálnym „AI priateľom“ pre sociálne interakcie, ktoré nevyžadujú overenie veku. Agentúra DPA zistila, že robot AI spracoval osobné údaje detí bez ich súhlasu.

S napredovaním technológií AI, najmä po spustení ChatGPT a Google Bard, sa môže objaviť viac podobných prípadov.

A predtým, ako sa nevedomky ocitnete v takejto situácii, malo by veľký zmysel dozvedieť sa o ustanoveniach GDPR týkajúcich sa AI:

Osobné údaje:

Systémy AI sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali veľké množstvo údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa následne analyzujú a spracúvajú. Na to musia byť podľa GDPR splnené určité požiadavky. Dôraz sa kladie na transparentnosť, zákonnosť a bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov. Systémy umelej inteligencie sa preto musia vyvíjať s ohľadom na tieto požiadavky na ochranu údajov. Používatelia musia byť informovaní o tom, aké údaje sa zhromažďujú a ako sa používajú. A musia byť schopní spoľahnúť sa na systémy AI, aby zabezpečili dôvernosť, integritu a dostupnosť ich osobných údajov.

profilovanie

Podľa GDPR majú jednotlivci právo, aby sa ich údaje nepoužívali na „profilovanie“. Profilovanie je automatizovaný proces určený na predpovedanie správania, preferencií alebo záujmov jednotlivca na základe údajov od nich získaných. Systémy umelej inteligencie by preto mali byť navrhnuté tak, aby bol používateľ jasne informovaný o tom, ako sa profilovanie používa.

súhlas

Podobne ako pri spracúvaní osobných údajov, aj aspekt súhlasu GDPR vyžaduje, aby používateľ dal svoj výslovný, vedomý a dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Systémy umelej inteligencie preto musia byť navrhnuté tak, aby zhromažďovali takýto súhlas a poskytovali používateľom komplexné informácie o zhromaždených údajoch, o spôsobe zdieľania údajov s tretími stranami a o možnosti súhlas kedykoľvek odvolať.

Záver:

Vývojári AI musia zabezpečiť, aby sa ich systémy vyvíjali s ohľadom na súkromie a aby používatelia boli plne informovaní o spracovaní ich osobných údajov. Súlad s GDPR je rozhodujúci pre vzbudenie dôvery v systémy AI a zabezpečenie ich používania spôsobom, ktorý rešpektuje práva občanov na súkromie a ochranu údajov.