Newsletter 05/2021

Vylepšené prehľady

Tento mesiac sme sa zamerali hlavne na správu CMP a zaviedli sme veľa malých zmien, ktoré uľahčujú každodennú prácu s prehľadmi. To zahŕňa okrem iného viacnásobný výber pre filtre, viac možností exportu, lepší prehľad a vysvetlenie stĺpcov a vylepšený spôsob počítania prijatia, odmietnutia a užívateľsky definovaného výberu.

Okrem toho sme pridali rôzne drobné dizajnové funkcie – najmä možnosť zobraziť tlačidlo „Uložiť a pokračovať“ vo vrstve súhlasu vpravo hore podľa odporúčaní CNIL.

Novinka: Kategórie spracovávaných údajov sa teraz zobrazujú aj pre každého poskytovateľa. Návštevník tak môže získať podrobnejšie informácie a zvyšuje sa právna istota.

Webináre v júni

V júni sa opäť uskutočnia webináre na aktuálne témy ochrany údajov. Toto sú:

Viac nových funkcií a zmien

  • Viac funkcií pre náhľady (dynamické blokovanie obsahu)
  • Nové makrá pre texty
  • Výslovný súhlas ako nový právny základ
  • Opravy chýb pre použitie s prvkami iframe
  • … a oveľa viac.