Newsletter 2020/12

správca údajov

Princípom GDPR je jasne komunikovať, kto aké údaje spracúva a na aký účel. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť pre návštevníka webovej stránky, Conventmanager teraz ponúka možnosť pomenovať správcu údajov a poverenca pre ochranu údajov priamo vo vrstve súhlasu. Ak chcete povoliť zobrazenie, jednoducho prejdite do ponuky > CMPs > Upraviť a začiarknite políčko Vlastník zobrazenia.

Dôležité rozsudky v Nemecku a Francúzsku

V posledných týždňoch došlo v Nemecku a Francúzsku k niekoľkým dôležitým rozsudkom a rozhodnutiam. V Nemecku musel krajský súd v Rostocku rozhodnúť o prípade, ktorý sa týkal toho, aké informácie musí vrstva súhlasu zobrazovať a ako musí fungovať. Záverom rozsudku je najmä to, že musí existovať rovnocenný výber. To znamená, že musí existovať tlačidlo prijatia a odmietnutia a tieto musia byť prezentované „rovnako“. V predmetnom prípade bolo napríklad tlačidlo prijať zelené zafarbené a druhé tlačidlo smerovalo k podrobným nastaveniam a bolo sivé, a teda menej dôležité.
Odporúčanie: Skontrolujte svoje návrhy a uistite sa, že majú tlačidlo Prijať a Odmietnuť a či sú rovnako navrhnuté.
Francúzsky úrad na ochranu údajov navyše uložil pokuty. Zasiahnuté boli spoločnosti Google (pokuta 100 miliónov eur), Amazon (pokuta 35 miliónov eur) a Carrefour (pokuta okolo 3 miliónov eur). Úrady sú preto oveľa aktívnejšie a je vhodné skontrolovať nastavenia vrstvy súhlasu.

webináre

V decembri sa uskutočnilo niekoľko webinárov, najmä na tému Začíname a IAB TCF v2. Dokumenty a videá z webinárov teraz nájdete online na našej webovej stránke: https://www.consentmanager.de/wissen/videos/

Viac nových funkcií a zmien

  • Nahlásiť vylepšenia
  • Vylepšenia automatického blokovania
  • Lepšia podpora štandardov WCAG
  • … a oveľa viac.