Správny

Banner súhlasu so súbormi cookie pre Švajčiarsko


biely kríž na červenom pozadí

Vo Švajčiarsku je od 25. septembra 2020 účinný nový zákon o ochrane údajov (DSG). Prináša so sebou mnoho inovácií. Tu je krátky úryvok toho, čo je dôležité pre webové stránky.

Musí mať webová stránka vrstvu súhlasu/banner súborov cookie?

Súbory cookie sú definované vo švajčiarskom práve v článku 45c písm. b švajčiarskeho zákona o telekomunikáciách (TCA). Podľa tohto nariadenia musia prevádzkovatelia webových stránok vo Švajčiarsku informovať používateľov webových stránok o používaní súborov cookie a ich účele a informovať používateľov webových stránok, že môžu toto spracovanie odmietnuť. článok 45c písm. b FMG nestanovuje žiadne špeciálne formálne požiadavky na informačnú povinnosť, a preto je podľa doktríny informačnú povinnosť zvyčajne možné splniť pripojením odkazu na cookies, napríklad vo vyhlásení o ochrane údajov.

Bez ohľadu na túto právnu situáciu sa používanie vrstvy súhlasu/banneru súborov cookie prevádzkovateľmi webových stránok vo Švajčiarsku stále odporúča z nasledujúcich dôvodov:

  • Švajčiarsky úrad na ochranu údajov, Federálny komisár pre ochranu údajov a informácií (FDPIC), zastáva názor, že prinajmenšom pri získavaní obzvlášť citlivých osobných údajov alebo osobnostných profilov pomocou súborov cookie musia byť dotknutí používatelia webovej stránky pri návšteve webovej stránky vopred výslovne vyzvaní. webové stránky, či súhlasíte s týmto spracovaním. Toto stanovisko FDPIC nie je právne záväzné; použitie bannera so súhlasom/banneru cookies by však mohlo minimalizovať akékoľvek právne riziká.
  • Švajčiarske webové stránky, ktoré nie sú zamerané len na používateľov vo Švajčiarsku, ale aj v EÚ a ktoré najmä Ľudia v EÚ, ktorí ponúkajú tovar alebo služby, musia aj tak dodržiavať (prísnejšie) normy EÚ pre používanie cookies.

Aké minimálne informácie sa musia poskytnúť?

Ako je vysvetlené vyššie, vrstva cookie nie je podľa švajčiarskych zákonov potrebná, ale odporúča sa. Dá sa predpokladať, že v samotnej vrstve cookies by mal postačovať krátky odkaz na používanie cookies a odkaz na ďalšie informácie vo vyhlásení o ochrane údajov.

V súlade s požiadavkami článku 45c písm. b FMG užívateľov webovej stránky (i) informovať o používaní cookies a ich účele a (ii) uviesť, že môžu odstúpiť od predmetného spracovania.

Spôsob, akým možno splniť povinnosť uviesť možnosť odmietnutia, závisí od typu a prostredia daného spracúvania údajov. V najbežnejšom prípade spracovania cookies na webovej stránke stačí upozorniť používateľov na webovej stránke, že si môžu prispôsobiť spracúvanie cookies ich webovým prehliadačom príslušnou konfiguráciou programu, ktorý by mal byť stručne popísaný vo všeobecnosti podmienky. To platí aj pre technológiu používanú na spracovanie údajov; používatelia by mali byť schopní zhruba pochopiť, čo sa deje. Pokiaľ je používanie cookies povinné pre využitie ponuky alebo časti ponuky (pretože ponuka by inak už nefungovala správne), malo by stačiť informovať používateľa a upozorniť ho, že môže používať iba webovú stránku (s plnou funkčnosťou), ak povoľuje súbory cookie. V takom prípade môžete odmietnuť používanie webovej stránky vôbec alebo s obmedzenou funkčnosťou.

Existuje potreba opt-in, opt-out alebo je to čisto povinnosť poskytovať informácie?

článok 45c písm. b FMG vo všeobecnosti poskytuje riešenie opt-out. Z rovnakých dôvodov ako v odpovedi na prvú otázku vyššie sa však stále odporúča použiť voliteľné riešenie.


viac komentárov

Jetzt zu consentmanager wechseln

Newsletter 07/2024

ponuka na zmenu consentmanager Nie ste spokojní so svojím súčasným poskytovateľom správy súhlasu, ale bojíte sa technického úsilia, ktoré môže zmena znamenať? Potom pre vás máme atraktívnu ponuku. Teraz prepnite na consentmanager a vďaka nášmu novému režimu kompatibility bude technický prechod jednoduchý. Čo pre to musíte urobiť? Jednoducho nahraďte nejaký kód na svojom webe a […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Správny

Nariadenie EÚ o umelej inteligencii

Nariadenie EÚ o umelej inteligencii vstúpi do platnosti v auguste 2024 Po prvom návrhu Európskej komisie v apríli 2021 prijal Európsky parlament nariadenie EÚ o umelej inteligencii. Toto bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v júli 2024 a teraz je dostupné vo všetkých 24 úradných jazykoch členských štátov EÚ. Nariadenie oficiálne nadobudne účinnosť v […]