Nový

Zákon o digitálnych trhoch: Zákon o digitálnych trhoch je jednoducho vysvetlený


Zákon o digitálnych trhoch EÚ

Zákon EÚ o digitálnych trhoch (DMA), tiež známy ako zákon o digitálnych trhoch, má za cieľ udržať zdravú úroveň hospodárskej súťaže medzi digitálnymi spoločnosťami uvalením určitých pravidiel a sankcií za nedodržiavanie pravidiel pre „vrátnikov“, teda pre najväčšie digitálne platformy, ktoré v súčasnosti dominujú online priestoru. Zároveň si kladie za cieľ podporovať inovácie na online trhu a chrániť práva a záujmy firiem aj spotrebiteľov.

Zákon o digitálnych trhoch (DMA) nadobudol účinnosť začiatkom novembra 2022, jeho ustanovenia sú účinné od 2. mája 2023 a Komisia má iba právomoc tieto ustanovenia presadzovať.

Na koho sa DMA vzťahuje?

Zákon o digitálnych trhoch sa vzťahuje na takzvaných „vrátnikov“, teda veľkých online hráčov na digitálnom trhu, ktorí sú vyberaní podľa určitých kvantitatívnych kritérií a regulovaní v rámci DMA, aby sa predišlo možnému zneužívaniu trhovej sily.

Dňa 6. septembra 2023 Európska komisia určila šesť vrátnikov, ktorí musia šesť mesiacov po tomto dátume spĺňať normy súladu DMA.

Spomínaní šiesti vrátnici boli:

 1. abeceda
 2. Amazon
 3. Apple
 4. Byte Dance
 5. Meta
 6. Microsoft

Nižšie je uvedený graf zverejnený Európskou komisiou, ktorý zobrazuje šesť vrátnikov a ich hlavné platformy.

Gatekeepers Act Digital Markets & Core Platform Service

Zdroj obrázkov: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Aké kritériá použila Európska komisia na identifikáciu vrátnikov?

Použili sa tri hlavné kvantitatívne kritériá:

 1. Spoločnosť generuje určitý ročný obrat v Európskom hospodárskom priestore a ponúka službu centrálnej platformy minimálne v troch členských štátoch EÚ;
 2. Spoločnosť poskytuje službu centralizovanej platformy pre viac ako 45 miliónov aktívnych koncových používateľov mesačne s bydliskom alebo sídlom v EÚ a viac ako 10 000 aktívnych podnikových používateľov s bydliskom v EÚ ročne; a
 3. za posledné tri roky spoločnosť spĺňala druhé kritérium.

Aké sú pravidlá a sankcie zákona o digitálnych trhoch?

Vrátnici musia dodržiavať pravidlá, čo robiť a čo nie. Všetko s cieľom prispieť k spravodlivej hospodárskej súťaži, inováciám a prospechu spotrebiteľov.

Podľa Komisie existuje niekoľko príkladov toho, čo robiť a čo nie.

Strážcovia brány to musia urobiť v budúcnosti:

 • Umožnite tretím stranám v určitých situáciách pracovať s vlastnými službami Gatekeepera.
 • Poskytnite svojim obchodným zákazníkom prístup k údajom, ktoré generujú pri používaní platformy Gatekeeper.
 • Poskytnite inzerentom a vydavateľom potrebné nástroje a informácie na samokontrolu reklám hostených službou Gatekeeper.
 • Ponúknite podnikovým zákazníkom možnosť inzerovať a uzatvárať zmluvy so svojimi zákazníkmi mimo platformy Gatekeeper.

V budúcnosti už nebude platformám vrátnikov povolené:

 • Hodnotiť služby a produkty ponúkané samotným Gatekeeperom lepšie ako porovnateľné služby a produkty ponúkané tretími stranami na platforme Gatekeeper.
 • Zabráňte spotrebiteľom v kontakte so spoločnosťami mimo ich platformy.
 • Zabráňte spotrebiteľom v odinštalovaní predinštalovaného softvéru alebo aplikácií, ak si to želajú.
 • Sledovanie koncových používateľov mimo služby základnej platformy správcu brány na účely cielenej reklamy bez účinného súhlasu.

❗Neplnenie môže viesť k sankciám až do výšky 10 % z globálneho ročného obratu spoločnosti a až 20 % v prípade opakovaného porušenia.

Ďalšie kroky?

Vrátnici musia teraz dodržiavať „dos and not“ stanovené Európskou komisiou a predložiť Európskej komisii správu s popisom opatrení prijatých na dosiahnutie súladu s nariadeniami. Okrem toho musia Európskej komisii predložiť správu s popisom techník používaných na vytváranie užívateľských profilov.

Presadzovanie zákona o digitálnych trhoch (DMA) preto povedie k spravodlivejším hracím podmienkam medzi vrátnikmi a menšími spoločnosťami vrátane potenciálnych nových účastníkov.

Zostaňte informovaní a pripravte sa na zmeny, ktoré zákon o digitálnych trhoch prinesie.

Prihláste sa na odber nášho bulletinu, aby ste mali vždy aktuálne informácie, alebo si ešte dnes otestujte, či dodržiavate pravidlá, pomocou našej bezplatnej kontroly webových stránok súborov cookie .


viac komentárov

Nový

Newsletter 05/2024

Nová integrácia pre Slack, MS Teams a ďalšie S aktuálnou aktualizáciou máte teraz v systéme k dispozícii novú integračnú funkciu pre Slack, MS Teams, Zapier a n8n. Funkcia vás pohodlne upozorní v Slacku, Teams alebo akomkoľvek inom nástroji o dôležitých zmenách a novinkách (napr. nájdené nové súbory cookie) vo vašom účte CMP. Na kontrolu aktualizácií […]
Webinar-GCM-v2-with-Google-and-consentmanager
generál, Nový, videá

Webinár: Google Consent Mode v2 so spoločnosťou Google a consentmanager

Pripojte sa k nášmu exkluzívnemu webináru organizovanému consentmanager v spolupráci so spoločnosťou Google 12. júna 2024 o 11:00 SEČ. Vzhľadom na vysoký dopyt po informáciách o najnovších požiadavkách spoločnosti Google vám tento webinár pomôže lepšie pochopiť Google Consent Mode v2. Dennis Gingele zo spoločnosti Google a Jan Winkler z consentmanager vám predstavia podstatné fakty a […]