Nastavte správne súbory cookie GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) platí vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018. Pretože s GDPR Cookies Zostavili sme pre vás prehľad najdôležitejších informácií.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Aby sme vám pomohli s vecami, ako sú GDPR, CMP a súhlas, zhrnuli sme tu najčastejšie otázky.

Upozorňujeme, že nemôžeme poskytnúť právne poradenstvo. Niektoré body v týchto často kladených otázkach sa môžu časom meniť alebo ich súdy môžu interpretovať odlišne. Preto by ste sa mali vždy poradiť so svojím právnikom!

Čo je GDPR?

GDPR je skratka pre General Data Protection Regulation, v angličtine sa označuje ako GDPR alebo General Data Protection Regulation. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje, ako musia súkromné spoločnosti nakladať s osobnými údajmi. Nariadenie nadobudlo účinnosť 27. apríla 2016 a povinné je od 25. mája 2018. Tak sa staňte Normy na ochranu údajov v celej EÚ jednotné a záväzné. Text GDPR je dosť všeobecný a mal by sa implementovať do konkrétneho vnútroštátneho práva. Na to je určené takzvané nariadenie ePrivacy.

Čo je nariadenie o elektronickom súkromí?

Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách má riešiť osobných údajov najmä v elektronickej komunikácii (Internet, e-mail, ...). Nariadenie by sa nemalo zamieňať so smernicou o elektronickom súkromí („smernica o súboroch cookie“), ktorá vstúpila do platnosti pred GDPR a obmedzuje používanie súborov cookie. Keďže text GDPR sa zaoberá ochranou údajov vo všeobecnosti, členské štáty potrebujú hlbšie zákony alebo nariadenia, aby pokryli konkrétne prípady a oblasti použitia. Najmä ochrana údajov na internete zohráva dôležitú úlohu, pretože sa tu zhromažďuje a spracúva veľké množstvo informácií a osobných údajov. Spracovanie údajov je zároveň pre používateľa do značnej miery netransparentné, pretože prebieha na pozadí. Kombinácia GDPR a nariadenia o elektronickom súkromí vám dáva Spracovanie cookies vysoká priorita.

História GDPR

Európsky parlament uverejňuje prvé odporúčanie
Farmaceutický výbor EÚ pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má prvé „orientačné hlasovanie“.
Európsky parlament, Rada a Komisia ukončili svoje rokovania
Výbor EÚ hlasuje za rokovania medzi týmito tromi stranami
Rada EÚ odporúčanie prijíma
Európsky parlament odporúčanie prijíma
Predpisy vstupujú do platnosti
Nariadenia sú teraz platné vo všetkých členských štátoch
Očakáva sa, že nariadenie o elektronickom súkromí vstúpi do platnosti

Kto musí dodržiavať súbory cookie GDPR?

Pokiaľ ide o online reklamu, súbory cookie GDPR zohrávajú úlohu okrem iného, kedy

 • vydavateľ má sídlo v EÚ
 • inzerent má sídlo v EÚ
 • sprostredkovatelia/siete/makléri/... majú sídlo v EÚ
 • návštevník webovej stránky / príjemca reklamy má sídlo v EÚ
 • zainteresovaná tretia strana (napr. poskytovateľ reklamného servera) sídli v EÚ

To znamená, že GDPR sa vzťahuje aj na spoločnosti, ktoré tak neurobia so sídlom v EÚ sú ale Reklama pre občanov EÚ dodať.

Zostaňte v obraze!

odoberať novinky

Pomohli sme už viac ako 25 000 webovým stránkam splniť požiadavky GDPR, TTDSG a ePrivacy...

Medzi našich klientov patria niektoré z najväčších webových stránok a najznámejších značiek na svete.

… a mnoho ďalších.

Poznámka: Hoci ConsentManager CMP ponúka mnoho funkcií, ako je blokovanie kódov tretích strán a súborov cookie, nie všetci naši zákazníci využívajú všetky funkcie. Prosím, neposudzujte naše funkcie len na základe toho, ako naši zákazníci používajú náš nástroj.


Čo sú osobné údaje podľa textu GDPR?

Osobné údaje vyžadujú osobitnú ochranu. Používateľ musí najmä, pokiaľ si to nevyžaduje plnenie zmluvy alebo oprávnené záujmy, výslovný súhlas (Súhlas), než môžu byť jeho údaje spracované, uložené alebo postúpené ďalej.

Prihlasovanie a odhlasovanie súborov cookie GDPR

Tento súhlas sa nazýva Prihlásiť sa určený. Postup poznáte napríklad z newslettrov: Musíte sa aktívne zaregistrovať a ešte potvrdiť e-mailovú adresu (double opt-in). Firmy vám nesmú posielať nevyžiadanú reklamu.

Napríklad niektoré zákony na ochranu údajov, ako napríklad kalifornský zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov (CCPA), poskytujú možnosť odhlásenia, čo znamená, že používatelia môžu odmietnuť súbory cookie. V tomto prípade sú cookies nastavené štandardne; návštevník ho môže zrušiť.

Osobitné práva dotknutých osôb

 • Informačná povinnosť zodpovednej osoby: O spracúvaní údajov musíte návštevníka komplexne a úplne informovať. To zahŕňa aj účely/ciele/zámery a iných príjemcov, ako sú poskytovatelia tretích strán. Používateľa musíte tiež informovať o jeho právach v oznámení o súboroch cookie GDPR
 • právo na poskytovanie informácií: Na žiadosť dotknutej osoby musíte poskytnúť úplné informácie o tom, či a aké údaje ste uložili alebo odovzdali, za akým účelom atď.
 • Právo na opravu: Ak používateľ súhlasí so spracovaním údajov, musíte ich na požiadanie opraviť alebo aktualizovať.
 • Právo na vymazanie („Zabudol som“): Používateľ môže svoj súhlas odvolať, ako aj nariadiť okamžité vymazanie.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba vás môže požiadať, aby ste obmedzili používanie zhromaždených údajov, a to aj v prípade, že predchádzajúci súhlas poskytoval na širšie spracúvanie.

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre môj online marketing?

GDPR má najmä pre online reklamu nasledujúci význam:
 1. The nastavenie cookies už nie je možné bez súhlasu. To znamená, že môžete sledovať iba akcie, na ktoré dal používateľ výslovný súhlas. Všetky ostatné súbory cookie musia byť zablokované. Potrebujete text oznámenia o súboroch cookie GDPR.
 2. The Uložiť na počítači osobných údajov už nie je možné bez súhlasu. V súvislosti s online marketingom sa to týka najmä IP adresy návštevníka.
 3. a prevod osobných údajov už nie je možné bez súhlasu. Napríklad v rámci OpenRTB alebo vo forme zástupných symbolov už nie je dovolené odovzdávať údaje, ako je IP adresa návštevníka.

Článok 9 GDPR:

Spracovanie špeciálnych kategórií

Spracúvanie osobných údajov je pre inzerentov o to zaujímavejšie, že sú k dispozícii podrobnejšie informácie od jeho cieľovej skupiny. GDPR chráni niektoré osobné údaje ešte prísnejšie. Spracovanie nasledujúcich údajov je teda podľa článku 9 GDPR výslovne zakázané:

 • Etnický pôvod
 • Politické názory / odbor
 • Svetový pohľad / náboženstvo
 • Genetické / biometrické údaje
 • Zdravotné údaje
 • Sexuálna orientácia

Výnimky v článku 9 GDPR

Výnimky sú definované v článku 9 ods. 2 GDPR:
 • Dotknutá osoba výslovne súhlasí so spracovaním na stanovené účely. Spracovanie je nevyhnutné na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti
 • Životné záujmy
 • Spracúvanie neziskovou organizáciou v rámci jej legitímnej činnosti alebo členstva. Ak je dotknutá osoba napríklad členom politickej strany, môže interne spracúvať informácie o straníckej príslušnosti
 • Dotknutá osoba údaje zverejnila
 • V súdnych aspektoch
 • Podstatný verejný záujem
 • Zdravotníctvo a pracovné lekárstvo
 • Verejné zdravotníctvo / odvrátenie nebezpečenstva
 • Archívna práca, vedecký, historický výskum a obmedzené na štatistiku

Článok 9 GDPR banner cookie

Poskytovatelia tretích strán nastavujú súbory cookie a zhromažďujú údaje na vašich webových stránkach. Ako prevádzkovateľ zodpovedáte za informovanie svojich návštevníkov a za potvrdenie cookies. Ak poskytovatelia tretích strán chcú zhromažďovať a spracúvať osobné údaje v zmysle článku 9 GDPR, banner cookie GDPR musí obsahovať špecifikované účely. Takže si znova aby sa k nim pristupovalo citlivejšie ako všeobecné vyhlásenia o veku, pohlaví atď. Transparentnosťou získate spokojnosť zákazníkov a vyššiu mieru akceptácie. Môžete tiež dosiahnuť vyšší predaj prostredníctvom príjmov z reklamy od inzerentov na vašej stránke.

Čo znamenajú súbory cookie GDPR pre moju webovú stránku?

Ak ste vydavateľ, vydavateľ, sieť, SSP, agentúra alebo inzerent, s veľkou pravdepodobnosťou ich budete v budúcnosti potrebovať súhlas používateľov dobehnúť. Na to potrebujete poskytovateľa správy súhlasu, ako je ten náš Správca súhlasu.

Súbor cookie banner GDPR

Banner so súbormi cookie informuje návštevníka o súboroch cookies a o tom, ako fungujú. Cookies, ktoré sú potrebné pre fungovanie webovej stránky, musia byť (logicky) akceptované. Oznámenie o súbore cookie GDPR nesmie obsahovať žiadne prednastavené značky. Zákonodarca nepredpisuje, ako má banner cookie GDPR vyzerať. Využite teda voľnosť, ktorú máte Navrhnúť upozornenie na súbory cookie najlepším možným spôsobom. So správnym know-how ste v súlade so zákonom a zároveň ste ústretoví k zákazníkom!

Nastavte súbory cookie GDPR pomocou Správcu súhlasu

S naším poskytovateľom správy súhlasu máte úplný prehľad o súboroch cookie GDPR, ktoré používate. Vďaka pripraveným návrhom a textom vo viac ako 30 jazykoch môžete začať hneď a vždy sú v súlade s GDPR. a integrovaný prehľadávač súborov cookie Denne kontroluje vašu webovú stránku, či neobsahuje nových poskytovateľov a automaticky blokuje všetky súbory cookie bez súhlasu (Súhlas). Náš nástroj je možné integrovať do akéhokoľvek bežného systému a je kompatibilný prakticky so všetkými aplikáciami. Banner GDPR cookie si môžete prispôsobiť svojmu dizajnu a zneniu a vykonať ďalšie nastavenia, napríklad s ohľadom na tlačidlá. Pomocou A/B testovania systém určí, ktoré nastavenia fungujú najlepšie, tzn najlepšia miera prijatia s návštevníkmi.

Ochrana údajov je jednoduchá

Ak používatelia uplatnia svoje práva, musia okamžite konať. musíte úplné informácie dať tie údaje obmedziť alebo úplne jasný. To pre vás predstavuje výzvu, ako zistiť všetky tieto informácie, spracovať ich a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S naším správcom súhlasu je to veľmi jednoduché. Nedáva vám len darčeky cenný pracovný časale stará sa Právna istota a a rýchle spracovanie žiadostí používateľov. Vaša profesionálna reakcia a príkladné zaobchádzanie s citlivými údajmi zvýši spokojnosť vašich zákazníkov. To následne zvyšuje dôveru vo vašu spoločnosť (vo vaše produkty, služby atď.).

balíkov

základné

Zadarmo

 • prehľad
 • Maximálny počet zobrazení stránky za mesiac

  5 000
 • Ďalšie zobrazenia stránky (cena za 1 000)

  nemožné
 • Maximálny počet webových stránok / max. Aplikácie

  1
 • v súlade s GDPR

 • Návrhy / úpravy
 • Vopred pripravené návrhy / začnite ihneď

 • Prehľadávač cookies
 • Crawlery za týždeň

  1
 • Podpora / SLA
 • Podpora lístkom

predvolená
preč

49 €
za mesiac

 • prehľad
 • Všetky funkcie základného balíka plus:

 • Vrátane zobrazení stránky / mesiac

  1 000 000
 • Ďalšie zobrazenia stránky (cena za 1 000)

  0,05 €
 • CMP kompatibilná s IAB TCF

 • Maximálny počet webových stránok / max. Aplikácie

  3
 • Návrhy / úpravy
 • Všetky funkcie základného balíka plus:

 • Logo vašej spoločnosti

 • Tvorba vlastných návrhov

  3
 • Zmeňte texty

 • A/B testovanie a optimalizácia

 • Prehľadávač cookies
 • Crawlerov za deň

  10
 • Podpora / SLA
 • Podpora lístkom

 • Podpora e-mailom

agentúrapreč

195 €
za mesiac

 • prehľad
 • Všetky funkcie štandardného balíka plus:

 • Vrátane zobrazení stránky / mesiac

  10 000 000
 • Ďalšie zobrazenia stránky (cena za 1 000)

  0,02 €
 • Maximálny počet webových stránok / max. Aplikácie

  20
 • Návrhy / úpravy
 • Tvorba vlastných návrhov

  20
 • A/B testovanie a optimalizácia

 • Používateľské účty
 • Všetky funkcie štandardného balíka plus:

 • Ďalšie používateľské účty

  10
 • Užívateľské práva

 • Prehľadávač cookies
 • Crawlerov za deň

  100
 • Podpora / SLA
 • Podpora lístkom

 • Podpora e-mailom

 • Podpora telefonicky

Enterprisepreč

Kontaktuj nás

 • prehľad
 • Všetky funkcie balíka Agentúra plus:

 • Vrátane zobrazení stránky / mesiac

  35 000 000
 • Ďalšie zobrazenia stránky (cena za 1 000)

  0,02 €
 • Maximálny počet webových stránok / max. Aplikácie

  neobmedzené
 • Návrhy / úpravy
 • Tvorba vlastných návrhov

  individuálne
 • Používateľské účty
 • Všetky funkcie štandardného balíka plus:

 • Ďalšie používateľské účty

  individuálne
 • Užívateľské práva

 • Prehľadávač cookies
 • Crawlerov za deň

  300
 • Podpora / SLA
 • Podpora lístkom

 • Podpora e-mailom

 • Podpora telefonicky

 • Vyhradená podpora

 • SLA

  99,91 TP1T
 • biely štítok
 • Roztok s bielym štítkom

 • Odstránenie loga agreementmanager.net

 • CMP s vlastnou doménou

  Zodpovednosť a sankcie

  Podľa čl.82 ods.2 GDPR každý prevádzkovateľ zapojený do spracovania je zodpovedný za škodu. Keďže návštevník vašej webovej stránky udeľuje súhlas (súhlas) so spracovaním osobných údajov, zodpovedáte za správu súhlasov v súlade s GDPR.

  Podľa článku 83 ods. 1 GDPR by pokuty mali byť v každom jednotlivom prípade účinné, primerané a (výslovne!) odrádzajúce. a Úroveň pokút závisí od typu a závažnosti priestupku voči súborom cookie GDPR. Zákonodarca prikladá ochrane údajov veľký význam. Vaši zákazníci to vidia rovnako. Súlad s GDPR je preto vo vašom vlastnom záujme, a to z finančných dôvodov aj z dôvodov dobrého mena.

  Príklad: V prípade porušenia súhlasu (ako je článok 9 GDPR) alebo práv dotknutých osôb hrozí pokuta vo výške až 20 miliónov eur alebo 4 % globálneho ročného obratu; počíta sa vyššia suma.

  Náš základný balík od Správca súhlasu je bezplatná a dostupná v štandardnom balíku od 50 eur mesačne.

  Kontrola webovej stránky GDPR

  S našou bezplatnou kontrolou webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či váš web spĺňa GDPR. Prehľadávač súborov cookie integrovaný v správcovi súhlasu vykonáva túto kontrolu webovej stránky GDPR niekoľkokrát denne, aby našiel a kategorizoval nových poskytovateľov a súbory cookie. Takže ste vždy na bezpečnej strane.


  Zabezpečte súlad svojej webovej stránky s novým zákonom o ochrane údajov (TTDSG) už teraz

  Otestujte Správcu súhlasu a ponúknite ho svojim návštevníkom hmatateľnú pridanú hodnotu, čo vzbudí dôveru. V posledných mesiacoch sa objavili správy o úniku dát a nedostatočnej ochrane súkromia. Profesionálnym dotazom od správcu súhlasu dáte svojim návštevníkom najavo, že túto tému beriete veľmi vážne.

  A čo viac: všetky rozhodnutia dávate hneď od začiatku transparentne do rúk svojim potenciálnym zákazníkom. Bude to mať na to pozitívny vplyv Imidž a serióznosť vášho webu ovplyvniť. Nielenže zabezpečujú dodržiavanie zákona o ochrane údajov, ale aktívne investujú do spokojnosti návštevníkov. Hodnotenia a konverzie možno optimalizovať znížením miery odchodov a predĺžením dĺžky pobytu. Tu môžete vidieť, že Consentmanager sa vám môže vyplatiť nielen na dôležitej úrovni ochrany údajov. Nový zákon o údajoch je strategicky dôležitý najneskôr od prijatia rozhodnutia. S Consentmanager môžete implementovať holistické riešenie, z ktorého budete ako prevádzkovateľ webovej stránky profitovať na mnohých úrovniach. Prvé kroky môžete urobiť hneď teraz.

  Zostaňte v obraze!

  odoberať novinky

  FAQ

  Pomocou našej bezplatnej kontroly webovej stránky GDPR môžete skontrolovať, či vaša webová stránka správne nastavuje súbory cookie GDPR. Toto sa vykonáva pomocou manažéra súhlasu Automatická kontrola zhody.

  V súlade s nariadením o elektronickom súkromí a GDPR musia byť súbory cookie zvolené prostredníctvom opt-in. To znamená vopred
  (predvolené) nie sú vybraté žiadne. Podľa GDPR musíte výslovne a aktívne súhlasiť so súbormi cookie, ak chcete spracúvať súbory cookie povoliť každú kategóriu by. Banner o súboroch cookie GDPR vysvetľuje typy súborov cookie a ich použitie. Súhlas je povinný len pre tie súbory cookie GDPR, ktoré fungovanie stránky záruka.

  CMP

  Nie ste si istí, či potrebujete CMP?

  Ak si nie ste istí, či potrebujete CMP alebo nie, kontaktujte nás – pomôžeme vám nájsť to správne riešenie pre vašu spoločnosť!

  Kontakt