Video: TTDSG a aktuálny vývoj v oblasti ochrany údajov

Náš webinár o TTDSG a aktuálnom vývoji v oblasti ochrany údajov sa uskutočnil 9. novembra 2021. Venovali sme sa okrem iného týmto témam:

  • Čo je TTDSG a čo to znamená pre moju webovú stránku?
  • Aká je situácia s orgánmi na ochranu údajov?
  • Ako by mal byť môj banner so súbormi cookie navrhnutý tak, aby bol čo najviac v súlade?

PDF k webináru si môžete stiahnuť tu .

TTDSG v skratke:
Skratka TTDSG je skratka pre zákon o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a v Nemecku je v platnosti od 1. decembra 2021. TTDSG upravuje telekomunikačné tajomstvo a ochranu údajov pre telekomunikačné a telemediálne služby. Zavedením TTDSG sa majú odstrániť existujúce medzery v ochrane údajov, ako napríklad článok 5 ods. 3 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, ktorý bol do nemeckého práva implementovaný § 25 nového TTDSG. Dopĺňa tiež Európsky kódex elektronickej komunikácie (smernicu (EÚ) 2018/1972 (smernica ECC)).

Artikel zu ähnlichen Themen: